ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 1)


Наші автори:

Вонсович Вікторія Олександрівна - старший науковий співробітник музею

Гава Олег Ігорович - завідуючий відділом музею

Гончаренко Юрій Олександрович - старший науковий співробітник музею

Дерун Людмила Василівна - завідуюча відділом музею

Езау Лілія Геннадіївна - завідуюча відділом музею

Єрошкіна Оксана Миколаївна - старший науковий співробітник музею

Каражей Оксана Олександрівна - старший науковий співробітник музею

Коган Семен Михайлович - член Національної спілки журналістів України, науковий співробітник музею

Кольчак Міта Дмитрівна - старший науковий співробітник музею

Кривохатська Оксана Ігорівна - завідуюча відділом музею

Любинський Ігор Олександрович - завідуючий відділом музею

Малих Адольф Миколайович - член міської історико-топонімної комісії, завідуючий відділом музею

Озерянська Ірина Михайлівна - головний зберігач фондів музею

Прокоф'єв Василь Юрійович - старший науковий співробітник музею

Росохацька Ірина Леонідівна - завідуюча відділом музею

Росохацький Олександр Анатолійович - член Одеського археологічного товариства, вчений секретар музею

Слюсар Юрій Олександрович - член колегії Ради Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, член міської історико-топонімної комісії, заступник директора музею з науки

Солодова Віра Владленівна - член Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців, директор музею